Türkçü internet Dergi 175.Sayı

bugün : 26/7/2021, Monday


Güncel Yorumlar

Altan Deliorma...

Erk Yurtsever

Dünya : Pek Ço...

X XX

18 Mart Çanakk...

X XX

AYDINLAR OCAĞI...

Altan Deliorman

Euro/Dolar’ın ...

X XX

< diğer yorumlar >Döviz Kurları

Hata oluştu:Object required

İstatistik

bugün :  
bu ay :  
bu sene :  
toplam :  
ortalama :  
 ziyaretçi : 636  

 
   Makale


34.Sayı Orkun Vakfı Kuruldu

Orkun

Orkun Vakfı Kuruldu”.
Bu demektir ki, iki yıldan bu yana sürdürülen ciddî, istikrarlı ve düzenli çalışmalar hukuken tamamlandı. Fatih Dördüncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19 Ekim 2000 tarihli kararıyla Orkun Vakfı resmen tescil edildi.
Bu, ne anlama geliyor?
Şu anlama geliyor ki, Türkçülerin bundan sonraki ülkü çalışmaları artık daha sistemli, daha disiplinli ve daha geniş ölçüde olacaktır. Özlenen ve beklenen gelişme daha kolay ve daha süratli sağlanacaktır.
Orkun Vakfı’nın ve onu kuranların önünde şimdi dağ gibi yükselen meseleler vardır. Aslında bu meseleler, bütün Türkçülerin müşterek meseleleridir. Bunların çözümü de, hiç şüphesiz ortak çalışmalarla başarılacaktır. Orkun Vakfı, bu çalışmaların merkezi olacaktır.
Orkun Vakfı’nı bekleyen ilk iş, Türkçülüğün yeni baştan sistemleştirilmesi, geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Türk millî ülküsünün bütün Türklerce benimsenmesi ve gelecekteki binlerce yıllık uzun yolu aydınlatması ancak bu şekilde sağlanabilecektir.
Orkun Vakfı, Türkçülük üzerine ilmî çalışmalar yapılması amacıyla Türkçülük Araştırma Merkezi (TAM) kurmayı amaçlamaktadır. Bu merkeze bağlı olarak Türkçülük Kütüphanesi, Türkçülük Müzesi, okuma ve konferans salonları meydana getirilecektir. Buralarda araştırmalar, toplantılar, seminerler tertiplenecektir. İlim heyetlerinin varacakları sonuçlar, kitap ve broşürler hâlinde yayınlanacaktır.
Türkçülük üzerindeki çalışmaların geniş halk ki tlelerine duyurulması için aylık, haftalık, günlük yayın organları kurulacak, radyo ve televizyon yayınları başlatılacaktır. Türkçü gençlerin kendi alanlarında daha iyi yetişebilmeleri için imkânlar sağlanacaktır. Bütün bunların dışında akla gelebilecek veya ihtiyaç duyulacak diğer fikrî ve ilmî çalışmalar dikkatle yürütülecektir.
Orkun Vakfı’nın tescil edilmiş senedinde, yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılacağı kaydı bulunmaktadır. İstanbul dışındaki ülküdaşlarımız, bu imkânı göz önünde bulundurarak, kendileri ve çevreleri bakımından hazırlık yapmalıdır.
ORKUN Vakfı mütevelli heyeti aşağıdaki isimlerden meydana gelmektedir:
Refet Körüklü, Sami Yavrucuk, Erk Yurtsever, Yakan Cumalıoğlu, Ergun Gençeren, Ömer Lütfi Şekerli, Şuayıp Bozfakioğlu, Altan Deliorman. Mütevelli Heyeti, ilk toplantısında Refet Körüklü’yü başkanlığa, Altan Deliorman’ı başkan yardımcılığına seçmiştir.
Orkun Vakfı Yönetim Kurulu ise şu şekilde kurulmuştur:
Başkan: Altan Deliorman
Başkan Yrd.: Ergun Gençeren
Genel Sekreter: Erk Yurtsever
Muhasip : Şuayıp Bozfakioğlu
Üye: Refet Körüklü
Yedek üyeler: Yakan Cumalıoğlu, Sami Yavrucuk, Ömer Lütfi Şekerli.
Vakıf çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri ve duyuruları önümüzdeki sayılarda yayınlamaya devam edeceğiz. Bütün ülküdaşlarımızın ve okuyucularımızın Orkun Vakfı’yla ilgilenmelerini ve ona destek olmalarını dileriz.
ORKUN VAKFI HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERECEK?
Vakıf, gayesinin tahakkuku için şu faaliyetleri yapar:
1- Yurt içinde ve dışında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, özel kurum ve kişilerle iş birliği yapmak, çalışmalarına davet etmek, bu türden kurum ve kuruluşlara üye olmak,
2- Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, müesseseler, laboratuarlar, kütüphaneler, geçici veya daimî araştırma grupları, kurslar, sağlık tesisleri, spor ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek,
3- İlmî çalışmaları ve ilim adamı yetiştirmem faaliyetlerini yürütmek, bu türden faaliyetleri desteklemek,
4- Kişiler ve kuruluşlar arasında bilgi, görüş, tecrübe ve imkân alışverişini ve bunların veremli kullanılmasını sağlayan çalışmalar yapmak,
5- Uzman kişi ve kuruluşlarca inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, uygulanması için gerekli çalışmalar yapmak,
6- Millî ve milletler arası kongre, panel seminer, sempozyum, brifing, sohbet, sergi, yarışmalar düzenlemek, bu türden çalışmalar yapmak,
7- Burslar ve ödüller vermek,
8- Yazılı yayınlar yapmak, bu tür çalışmaları desteklemek, medya ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gitmek,
9- İhtiyaç bildiren kişi ve kuruluşlara vakfın imkânları nakdî ve aynî yardımda bulunmak,
10- Sosyal ve kültürel amaçlı yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,
11- Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü bağış kabul etmek, menkul, gayrimenkul, mekul değer, her türden vasıta almak, satmak, kiralamak, işletmek, pazarlamak, işletmeler, tesisler, fabrika ve ticarethanelere sahip olmak, ortak olmak, devretmek, şirketler kurmak, tasarruflarda bulunmak, kurulanlara veya kurulumuşlara ortak olmak, gerektiğinde bunları rehin, ipotek, teminat olarak almak, vermek ve fekk etmek, gerekli tasarruflarda bulunmak,
12- Gelecek için projeler üretmek ve bu projelerin tatbikini sağlayan çalışmalar yapmak, tesis ve kurumları kurmak,
13- Kişi ve kuruluşlara müşavirlik hizmetleri vermek, bunun için gerekli alt yapı çalışma ve yatırımları yapmak, yaptırmak ve müesseseleri kurmak,
14- Her türlü kaynağın verimli ve akılcı kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
15- Millî tasarrufların arttırılmasının teşvikiyle, bunun ekonomiyi hareket ettirici kaynak hâline gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
16- Millî ekonominin stratejik konularda dışa bağımlılıktan kurtarılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
17- Sermaye, emek ve teşebbüsün iş birliğini gerçekleştirecek proje ve teşebbüslerde bulunmak,
18- Bilgi toplumunun sağlanması için projeler yapmak, yaptırmak ve özel veya resmî kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlamak.
VAKFIN GAYESİ
Vakfın gayesi; Türk milletini meydana getiren ve Türk milliyetçiliğinin dayanağı olan maddî ve manevî kültür unsurlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek, tanıtmak, yaygınlaştırmak ve yaşatmaktır.  

Yazarın diğer yazıları:

ilhan der ki "Tanrı Türk'ü Korusun"
Yazı 3422 kez Okundu


34.Nu lu Sayı
Arama
 Orkun Dergisi
Horhor Cad. 20/1 Fatih-ÎSTANBUL
Tel: (0212) 531 87 48
Belgegeçer: 532 2418
orkun@orkun.com.tr

 

Sitemiz en iyi IE 4.0 ve üstü tarayıcılar da

ve 1024x768 çözünürlükte izlenebilir

OrtakYazılım